Marker Normisjon

Marker Normisjon ble stiftet 1.1.2005.

Medlemmene i Ørje og Øymark  Indremisjon ble enige om å slå foreningene sammen til en forening fra 1.januar 2005 .

Øymark Indremisjon ble stiftet i 1880 og de hadde sin aktivitet i Øymark misjonshus.

Ørje Indremisjon ble stiftet i 1930 hadde sin aktivitet i Ørje kirke.

Begge foreningene har opp gjennom årene samarbeidet om møter og kristne aktiviteter.

I praksis er det bedre å ha en forening å administrere og drifte, enn å ha to foreninger som krever dobbelt opp av personer til styreverv og tjenester.

Det norske lutherske indremisjonsselskap og Santalmisjonen ble slått sammen 01.01.2001og tok navnet Normisjonen.

Da hovedorganisasjonen byttet navn var det naturlig for vår nye forening å ta navnet

Marker Normisjon etter sammenslåingen

 

Vår visjon for arbeidet er: ”I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap”

Vi ser behovet for å fortelle våre medmennesker om Jesus, og vi har et ønske om å bli et fellesskap som lever opp til denne målsettingen: Et ”hjem” der mange flere enn oss som er der nå kan finne sin plass og tjeneste.

 

Marker Normisjon eier Øymark Misjonshus, der de fleste av våre aktiviteter foregår.

Høsten 2007  og våren 2008 foretok vi en stor utbedring av misjonshuset og et nytt tilbygg kom på plass.

Resultatet ble nytt kjøkken og et rom til servering. I andre etasje fikk "Leiligheten" et nytt aktivitetsrom. Ombyggingen gjorde det også mulig å flytte toalettene fra kjelleren og opp i første etasje. 

Knutepunktet for alle aktivitetene er søndagsmøtene som holdes annenhver søndag på Øymark misjonshus.

Her møtes vi til samling om Guds ord og fellesskap med hverandre.

Marker Normisjon har tilbud og aktiviteter for de fleste aldersgrupper.

 

Se vår side om aktiviteter

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

Styremedlemmer i Marker Normisjon 2020
Jan A. Krog

Kontaktperson

janamundkrog@gmail.com

Mob:412 98 153

Liv H. Skogdalen
Liv Volen

Sekretær

liv.volen@gmail.com

Mob:930 24 946

Annonse/webansvarlig

livhskogdalen@icloud.com

Mob:408 34 504

Thor Andreas Buer

Kasserer/Barnehagekontakt

thorandreasbuer@gmail.com

Mob:975 29 080

Egil Skogdalen

Styremedlem

egil@skogdalen.no

Mob 474 55 638