top of page
Vinter jan.jpg

Våre aktiviteter

Marker Normisjon er en forening som ønsker å formidle en tro på Jesus som berører hverdagen til folk i Marker. Dette ønsker vi å gjøre på en naturlig og troverdig måte, både når det gjelder møteform og innhold.

Alle er velkomne til å komme på våre arrangement , og vi ønsker at de som ikke er vant til å gå  på bedehuset skal oppleve å bli inkludert i vårt fellesskap.

I Marker Normisjon har vi for tiden følgende aktiviteter:

Runo_edited.jpg

Søndagsmøte.

Søndagsmøtene er foreningens hovedsamling.

Disse består av tale, musikk og sang. 

Det er bevertning og tid til sosialt samvær. 

Søndagsmøte er som regel annenhver uke kl. 18:00

Mannsmøter

- Av menn og for menn.

Den første torsdagen i hver måned er det mannsmøte i Øymark misjonshus.

Opplegget er stort sett det samme.

En foredragsholder kåserer over et interessant tema. Deretter er det muligheter for å stille spørsmål eller komme med kommentarer til foredragsholderen. Så er det tid for bespisning, som regel bestående av varm mat, etterfulgt av kaffe og kake. Det er også god tid til en god prat og kjøpe årer til kveldens trekning. 

Samlingen avsluttes med «kveldstanker» ved Runo prest.

I tillegg til møtene på misjonshuset arrangeres det også turer. Det har vært tur til Praha, Krakow, og til Volvofabrikken, Göteborg.

Mannsmøter er et sosialt og hyggelig tiltak for menn i Marker og omegn.

Riksveiene som ble til E-18.png
Image by Sarah Gualtieri

Damenes

aften.

 

Dette er et prøveprosjekt som retter seg mot damene i Marker. I første omgang er det planlagt en kveld i hvert semester.

Innholdet for kvelden er tenkt lagt opp slik som det er på mannsmøter.

 En foredragsholder kåserer over et interessant/aktuelt  tema. God mat og sosialt samvær vil være en stor del av samlingen.

En kort appell/andakt vil avslutte kvelden.

Husgrupper

Vi ønsker deg velkommen til å bli med i en av foreningens husgruppefellesskap.

For tiden har vi 6 husgrupper i Marker Normisjon. Der kan du bygge godt vennskap og dele det som skjer i livet. Husgrupper er for mange en prioritert del av foreningslivet der flere har etablert et langsiktig og verdifullt vennskap.

De fleste husgruppene bruker tid på å samtale om leste tekster, og be sammen.

Vertene stiller gjerne med kaffe og noe godt å bite i.

I husgruppene er det vanligvis 5-10 personer som møtes jevnlig i hjemmene. Innholdet og hyppighet for samlingene varierer og bestemmes av gruppene selv. Nye grupper etableres gjerne med likesinnede mennesker som ønsker å inngå relasjoner til mennesker med et felles verdigrunnlag.

Ta kontakt med en av styremedlemmene dersom du/dere kan tenke å bli med i en husgruppe. 

Bibel lesing.jpg

Onsdagsklubben

sjanger-barn-leker-beskjaert_.jpg

På onsdagsklubben får barna delta på mange forskjellige aktiviteter, både inne og ute. Vi har også andakt/ord for dagen hver gang.

Onsdagsklubben skal være et trygt og fint sted å være.

Klubben er en del av ACTA-Normisjon sitt barnearbeid, som bygger på verdiene til Den norske kirke.

Det er viktig for oss at alle skal ha mulighet til å delta på onsdagsklubben. Vi har valgt å ha en medlemskontingent på kr.200. Dette inkluderer blant annet deltagelse på aktiviteter, enkel servering hver gang, utlodning og utgifter til turer. Dette kan betales til konto:1050.25.27342.

(kr 200 er innbetaling nå for 2024) Husk å skrive barnets navn ved betaling. Skulle det være utfordringer knyttet til betaling for barnet, så gi oss beskjed. Alle skal få være med uansett økonomi. 

Mer informasjon om hva som skal skje på klubben finner dere på Facsebookgruppa som heter "Onsdagsklubben"

Pensjonistfester

Marker Normisjon arrangerer hver vår og høst, lørdags fest på misjonshuset for alle som har fylt 67 år og som bor innenfor grensen til gamle Øymark kommune.

Da er det festpyntede bord og det serveres smørbrød og kaker.

Det er sang og musikk og en kåsør med et interessant tema. En kort andakt hører også med til festen. Det er satt av god tid til spising og sosialt samvær. Det er salg av årer i spisepausen og  tilhørende trekning på slutten av festen.

Vi sørger for at de som ikke kommer til misjonshuset ved egen hjelp, kan ringe til oss, så skaffer vi skyss til og fra pensjonistfesten.

Smørbrødbordet (2).JPG
bottom of page